Emilio Valenzuela /Jordi Bonet

Alea Jacta Est

Calle Santa María. Mural El Triunfo de Vitoriaria

www.dlux.pro

www.oido.net

El Embaucador y Vitoria tienen una partida final. El Embaucador tratará de usar todos los trucos de los que disponga para ganar la partida. La criada interviene ayudando a Vitoria. Mediante animación de capas se desarrolla un combate de cartas con hechizos y ataques especiales.

Iruzurtiak eta Gasteizek azken partida bat dute. Iruzurtia eskura dituen trikimailu guztiak erabiltzen saiatuko da partida irabazteko. Neskameak Gasteizi laguntzen dio. Geruzen animazioaren bidez, karta borroka bat sortzen da, eta sorginkeriak eta eraso bereziak nagusi dira.

The Trickster and Vitoria have an end game. The Trickster will attempt to use all his tricks available to win the game. The maid intervenes helping Vitoria. Through the animation of layers a combat of cards develops with spells and special attacks.