Illusion Stage

Respira Vida

Plaza de los Fueros – Fachada Vital Kutxa

Alimentamos la naturaleza con plásticos que no necesita, al igual que alimentamos nuestro cuerpo con cosas que no necesitamos. Llenamos nuestra bolsa de la compra con cosas prescindibles, compramos cosas que no necesitamos. Debemos aprender a quitarnos las capas que nos sobran, desechos que acumulamos en nuestro interior para conectarnos de nuevo con la naturaleza. Cuidar nuestro cuerpo y la naturaleza. Siempre nos preocupa dejar un mundo mejor para nuestros hijos. Sí, pero trabajemos para educar a nuestros hijos y educar para dejar mejores personas en este mundo. Reflexionemos sobre ello y empecemos a conectar a nuestros hijos con el compromiso que tenemos con la naturaleza.


Behar ez dituen plastikoekin elikatzen dugu natura, gure gorputza behar ez ditugun gauzekin elikatzen dugun moduan. Gure erosketaren poltsa nahitaezkoak ez diren gauzekin betetzen dugu; behar ez ditugun gauzak erosten ditugu. Sobera ditugun geruzak kentzen ikasi behar dugu, izan ere, gure gorputzean pilatzen ditugun hondakinak dira. Horrela, naturarekin bat egingo dugu berriro. Gure gorputza eta natura zaintzea. Beti pentsatzen dugu gure seme-alabei mundu hobea utzi behar diegula. Baina gure seme-alabak hezteko eta mundu honetan pertsona hobeak uzteko lan egin behar dugu. Horren inguruan gogoeta egin behar dugu, eta gure seme-alabek geuk naturarekin dugun konpromiso bera izan dezatela lortu.

We feed nature with plastics it does not need, same as we feed our body with things we do not need. We fill our shopping bag with expandable things, we buy things we do not need. We must learn to take off the layers we have in excess, waste we accumulate inside ourselves to connect again with nature. To take care of our body and of nature. We are always worried about leaving a better world for our children. Yes, but let´s work to educate our children and educate in order to leave better people in this world. Let´s think about it and start connecting our children with the commitment that we have with nature.