15. ALEA JACTA EST

dLux.pro

Música / Musika / Music: Jordi Bonet

Mural “El triunfo de Vitoria”, calle Sta. María, 9 / “Gasteizko garaipena” horma irudia, Santa Maria kalea, 9

dlux.pro

El Embaucador y Vitoria tienen un combate final. El Embaucador tratará de usar todos los trucos de los que disponga para ganar la partida. Vitoria y su criada hacen equipo para no caer ante sus artimañas. ¿Quién ganará? “ALEA JACTA EST”, la suerte está echada.

Iruzurtiak eta Gasteizek azken borrokaldia dute. Iruzurtia eskura dituen trikimailu guztiak erabiltzen saiatuko da partida irabazteko. Gasteizek eta bere mirabeak elkar hartuta jardungo dute haren azpijokoan ez erortzeko Nork irabaziko du? “ALEA JACTA EST”, egin beharrekoa eginda dago, datorrena datorrela

The Trickster and Vitoria have a final battle. The Trickster will try to use all the tricks that he has to win the game. Vitoria and her maid team up to avoid being fooled by his deceitful schemes. Who will win? “ALEA JACTA EST”, the dice have been rolled.