03. EL ÁRBOL EN SU CENTRO

Javier Riera

Jardines del Museo de Bellas Artes de Álava / Arabako Arte Ederren Museoko lorategiak

javierriera.com

 

La relación entre geometría y naturaleza adquiere un carácter meditativo. Un lenguaje anterior a la materia, capaz de establecer una resonancia sutil y reveladora. El título alude al concepto presente en artes marciales como el aikido o el tiro con arco: la búsqueda de un centro que conecta cada elemento vivo con la naturaleza y el universo.

Geometriaren eta naturaren arteko erlazioak izaera meditatiboa hartzen du. Materia baino lehenagoko hizkuntza, oihartzun sotil eta esanguratsua ezartzeko gai dena. Izenburuak arte martzialetan erabiltzen den kontzeptu bati aipamen egiten dio, aikidoan edo arku tiroan, esaterako: erdigune bat bilatzea, elementu bizi bakoitza naturarekin eta unibertsoarekin konektatzen duena.

The relationship between geometry and nature acquires a meditative character. A language prior to matter, capable of establishing a subtle and revealing resonance. The title alludes to the existing concept in martial arts such as aikido or archery: the search for a centre that connects each living element to nature and the universe.