09. FloWeЯ PoWeЯ

Aérosculpture

Plaza de los Arquillos / Arkupe plaza

aerosculpture.com

 

Combinación de tecnología digital y electromecánica, FloWeЯ PoWeЯ explota el principio de persistencia de la visión. El dispositivo invisible solo revela las huellas luminosas de los LEDs, que eventualmente se funden en la transparencia de la noche. La luz se convierte en materia, formando destellos concéntricos y espirales infinitas, similares a flores multicolores. Defendiendo valores de amor y paz, este proyecto contemplativo no tiene otra vocación que ofrecer flores digitales a los espectadores

Teknologia digitala eta elektromekanikoa konbinatuz, FloWeЯ PoWeЯ lanak ikusmenaren iraunkortasun printzipioa ustiatzen du. Gailu ikusezinak LEDsen argi aztarnak baino ez ditu erakusten, zeinek aldizka gaueko gardentasunarekin bat egiten baitute. Argia materia bihurtzen da, lore koloretsuen antzeko distira zentrokideak eta kiribil infinituak eratuz. Kontenplaziorako proiektu horren bokazio bakarra ikusleei lore digitalak eskaintzea da, maitasunaren eta bakearen balioak defendatuz.

Combination of digital technology and electromechanics, FloWeЯ PoWeЯ exploits the principle of persistence of vision. The invisible device only reveals the luminous traces of the LEDs, which eventually melt into the transparency of the night. Light becomes matter, forming concentric flashes and infinite spirals, similar to multicoloured flowers. Defending values of love and peace, this contemplative project has no other vocation than to offer digital flowers to the spectators.