04. HAZIAK – SEMILLAS

Detlef Hartung, Georg Trenz

Parlamento Vasco / Eusko Legebiltzarra

hartung-trenz.de

HAZIAK – SEMILLAS es una proyección lumínica de textos que ocupa una esquina del edificio del Parlamento Vasco, una antigua escuela secundaria. Palabras como “EMPATÍA” o sinónimos de este término forman células germinales, innumerables letras fluyen de estas estructuras como semillas creando palabras que reclaman el uso del edificio, el antiguo y el actual. Formalmente, la obra puede leerse como una referencia al símbolo del Parlamento.

HAZIAK – SEMILLAS testuen argizko proiekzio bat da, eta Eusko Legebiltzarraren eraikinaren izkina bat hartzen du, garai batean bigarren hezkuntzako eskola zena. Besteak beste “ENPATIA” hitzak eta termino horren sinonimoek hozi zelulak osatzen dituzte, eta letra asko eta asko haziak balira bezala irteten dira egitura horietatik, orain lehen bezala eraikinaren erabilera eskatzen duten hitzak sortuz. Formalki, Legebiltzarraren sinboloaren erreferentzia gisa interpreta daiteke obra.

HAZIAK – SEMILLAS is a light-text-projection that occupies a corner of the Basque Parliament building (Parlamento Vasco), a former high school. Words like “EMPATHY” or synonyms of this term forming germ cells, countless letters flow out of these structures like seeds creating words that claim to the use of the building, then as now. Formally, the work can be read as a reference to the symbol of the Parliament.