Calle Santa María. Mural El Triunfo de Vitoria

Emilio Valenzuela /Jordi Bonet (ES)

Alea Jacta Est

 

Iruzurtiak eta Gasteizek azken partida bat dute. Iruzurtia eskura dituen trikimailu guztiak erabiltzen saiatuko da partida irabazteko. Neskameak Gasteizi laguntzen dio. Geruzen animazioaren bidez, karta borroka bat
sortzen da, eta sorginkeriak eta eraso bereziak nagusi dira.

https://dlux.pro/

http://oido.net/