Escuela de Artes y Oficios

Vitoria-Gasteiz

UN KILÓMETRO LED COLOR FUCSIA

www.escueladeartes.org

Tras los meses de cuarentena llega el momento de volver a salir, relacionarnos y establecer esa normalidad con la que tanto llevamos soñando. Con esta idea, se propone de manera conceptual la confección de una cascada de luz color fucsia compuesta por tiras led que descienda desde el balcón de la fachada de la escuela e inunde la plaza. La escuela como edificio cerrado, simboliza la reclusión que hemos sufrido, y la luz, que se derrama y abarca la plaza, conceptualiza el destello de cada una de las personas al salir. Por su lado, el color fucsia simboliza la fortaleza, dejar el pasado atrás y en psicología se asocia a la sanación. Esta cascada estará compuesta por 1000m simbolizando así a cada uno de los alumnos del centro.

Koarentenako hilabeteen ondoren, berriz ateratzeko, harremanak izateko eta hainbeste amestu dugun normaltasun hori ezartzeko unea iritsi da. Ideia hori gogoan, modu kontzeptualean proposatzen da fuksia koloreko argi jauzi bat egitea, eskolako fatxadako balkoitik jaitsi eta plaza urez beteko duen LED zerrendaz osatua. Eskolak, eraikin itxi gisa, jasan dugun espetxeratzea sinbolizatzen du eta jarioan dabilen argiak, plaza oso-osoan hartzen duenak, irtetean pertsona bakoitzak duen distira kontzeptualizatzen du. Bestalde, fuksia koloreak indarra sinbolizatzen du, hau da, iragana atzean utzi izana; hori psikologian sendatzeari lotu ohi zaio. Ur jauzi hori 1000m-koa izango da, eta, hala, ikastetxeko ikasle bakoitzaren sinboloa izango da.

After the months of quarantine, it is time to go out again, to relate to each other and to establish the normality we have been dreaming of for so long. With this idea, to get out of the isolation to which we have been subjected for so long, it is proposed conceptually the creation of a cascade of fuchsia light composed of LED strips that descends from the balcony of the facade of the school and floods the square. The school as a closed building, symbolizes the confinement we have suffered and the light, which spills and covers the square, conceptualizes the sparkle of each of the people to go outside. On the other hand, the colour fuchsia symbolizes strength, leaving the past behind and in psychology it is associated with healing. This waterfall will be composed of 1000m symbolizing each of the students of the centre.